FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको आियपत्र सम्बन्धी सूचना

७९/८० 06/15/2023 - 11:49 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना सयानेटरी प्याड.pdf

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of non-Local materials

७९/८० 02/28/2023 - 07:51

लेखापरीक्षणको आशयपत्र पेस गर्ने सूचना

७९/८० 09/15/2022 - 17:26 PDF icon notice .pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 03/18/2022 - 15:53

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र सम्बन्धी सूचना !

७८/७९ 03/16/2022 - 16:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !

७८/७९ 12/08/2021 - 15:06 PDF icon web3.pdf

Invitation for Bids

७८/७९ 12/06/2021 - 15:00 PDF icon website1.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना !

७७/७८ 11/13/2020 - 10:45

Invitation for Bids

७७/७८ 11/13/2020 - 10:28

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना !

७७/७८ 11/09/2020 - 11:41

Pages