FAQs Complain Problems

गाउँ परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८ माघ १६ को गाउँसभा ।

७८/७९ 11/29/2022 - 12:47 PDF icon २०७८ माघ १६ को गाउँसभा ।.pdf

२०७८ असार १८ को गाउँसभा ।

७८/७९ 11/29/2022 - 12:41 PDF icon २०७८ असार १८ को गाउँसभा ।.pdf

२०७८ असार १० को गाउँसभा ।

७८/७९ 11/29/2022 - 12:31 PDF icon २०७८ असार १० को गाउँसभा ।.pdf

२०७८ असार ८ को गाउँसभा ।

७८/७९ 11/29/2022 - 12:26 PDF icon २०७८ असार ८ को गाउँसभा ।.pdf

२०७७ माघ ३० को गाउँसभा ।

७७/७८ 11/29/2022 - 12:14 PDF icon २०७७ माघ ३० को गाउँसभा ।.pdf

२०७७ असार ३१ को गाउँसभा ।

७७/७८ 11/29/2022 - 12:12 PDF icon २०७७ असार ३१ को गाउँसभा ।.pdf

२०७७ असार १० को गाउँसभा ।

७७/७८ 11/29/2022 - 12:07 PDF icon २०७७ असार १० को गाउँसभा ।.pdf

२०७७ असार ८ को गाउँसभा ।

७७/७८ 11/29/2022 - 11:37 PDF icon २०७७ असार ८ को गाउँसभा ।.pdf

२०७६ फाल्गुन ५ को गाउँसभा ।

७६/७७ 11/29/2022 - 11:33 PDF icon २०७६ फाल्गुन ५ को गाउँसभा ।.pdf

२०७६ असार १५ को गाउँसभा ।

७६/७७ 11/29/2022 - 11:29 PDF icon २०७६ असार १५ को गाउँसभा ।.pdf

Pages