FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दलित सशक्तिकरण ऐन २०८० ८०/८१ 06/18/2024 - 16:51 PDF icon दार्मा गाउँपालिका दलित सशक्तिकरण ऐन, २०८.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा सच्छता ऐन, २०८० ८०/८१ 03/18/2024 - 12:17 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०८०.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/18/2024 - 11:42 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधि २०८० _ दार्मा गाउँपालिका.pdf
दार्मा गाउँपालिकाको मुहान दर्ता कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 03/17/2024 - 10:34 PDF icon खानेपानी मुहान दर्ता सम्वन्धि कार्यविधि२०७८.pdf
भुकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/28/2023 - 07:27 PDF icon भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थाई आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि,२०८०_final.pdf
गुनासो तथा सुझाब व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 10/27/2023 - 10:54 PDF icon गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि,२०७९ (प्रथम संशोधन) ७९/८० 10/05/2023 - 10:18 PDF icon २.करार कर्मचारी कार्यविधि,२०७७ (प्रथम संसोधन ) .pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको कार्यविवरण, पारिश्रमिक तथा सेवासुविध सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७७ ( प्रथम संशोधन) ७९/८० 08/27/2023 - 12:11 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ( पहिलो संशोधन समेत ) ७९/८० 08/25/2023 - 13:13 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संसोधन समेत ).pdf
आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 08/15/2023 - 12:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० दार्मा गाउँपालिका.pdf

Pages