FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आमा समूह गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 12:00 PDF icon आमा समूह कार्यविधि २०७९.pdf
व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 12:00 PDF icon ब्यबसाय दर्ता कार्यविधि, २०७९.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 03/20/2023 - 16:46 PDF icon सार्बजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७९.pdf
खेलकुद विकास कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 03/13/2023 - 12:05 PDF icon गाउँ खेलकुद बिकास कार्यविधि २०७९.pdf
उपभोक्ता समितिलाई निर्माणपूर्व र निर्माणपश्चात अभिमुखकरण निर्देशिका,२०७९ ७९/८० 03/07/2023 - 13:01 PDF icon उपभोक्ता समितिलाई निर्माण पूर्व र पश्चात अभिमुखिकरण निर्देशिका,२०७९ (1).pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 03/07/2023 - 12:59 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७९/८० 01/30/2023 - 14:00 PDF icon 0.pdf
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 01/25/2023 - 16:02 PDF icon स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि,२०७९.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 01/25/2023 - 15:28 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि,२०७९.pdf
गैर सरकारी संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७९ ७९/८० 01/25/2023 - 14:15 PDF icon संघ संस्था संचालन निर्देशिका २०७९.pdf

Pages