FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८० माघ ४ गतेको नवाैँ कार्यपालिकाकाे बैठक

८०/८१ 01/21/2024 - 12:52 PDF icon कार्यपालिकाका.pdf

२०७९ माघ २७ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 03/12/2023 - 12:48 PDF icon magh 27.pdf

२०७९ माघ २५ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 03/12/2023 - 12:48 PDF icon magh 25.pdf

२०७९ माघ २२ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 03/12/2023 - 12:47 PDF icon magh 22.pdf

२०७९ माघ ३ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 03/12/2023 - 12:45 PDF icon magh 3.pdf

२०७९ पौष २० गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/13/2023 - 16:29 PDF icon पौष २०_page-0001.pdf

२०७९ मङ्सिर ८ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:43 PDF icon मङ्सिर ८.pdf

२०७९ कार्तिक ३० गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:43 PDF icon कार्तिक ३०.pdf

२०७९ कार्तिक २ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:42 PDF icon कार्तिक २.pdf

२०७९ भाद्र ३१ गतेको कार्यपालिका निर्णय ।

७९/८० 01/12/2023 - 13:41 PDF icon भाद्र ३१.pdf

Pages